Geschiedenis Landgoed Kasteel de Hoogenweerth

"Der hauwert"

Het huis Hoogenweerth is een landhuis gelegen aan de oever van de Maas op een schiereiland ten zuiden van de wijk Heugem in Maastricht. In een akte van 1444 werd al een zeker pand beschreven als ‘Der hauwert’. Rond 1498 was het landgoed eigendom van de Burgermeester Arnold Swalen. De kasteelhoeve bestond uit twee gedeelten waar, in die tijd, het huis bewoond werd door pachters en dienstmeiden en -knechten die zich in de aangelegen tuin, stallen, schuur (bijgebouwen) en landbouwgrond konden begeven. Er werd tot ongeveer 1669 voornamelijk fruit geteeld op het landgoed naast andere oogsten die in het levensonderhoud moesten voorzien.

De basis van het huidige kasteel is door de Maastrichtse schepen- en stadssecretaris Antonius Vaes gebouwd in de 16e eeuw. Hij liet de westvleugel vernieuwen in Maaslandse renaissancestijl. Later erfde zijn zoon het huis die het tevens liet uitbreiden en renoveren. In de 18e eeuw kwam het middengedeelte van het kasteel tot stand in opdracht van Joannes Vaes. Zijn weduwe (geboren in adelijke familie De Bounam de Ryckholt) liet later het landgoed na aan haar nicht Maria de Selys de Fanson (belgische addelijke familie).

Hoogeweerth voor de verbouwing in 1906
De heer Petrus Regout

Petrus Regout

In de 19e eeuw kwam het kasteel in bezit van onder andere de heer Coenegracht die van 1808-1815 burgermeester was. Het familiewapen van bewoners Coenegracht-Bemelmans is nog steeds aanwezig op de oude inrijpoort tussen de bijgebouwen en het kasteel. Na het overlijden van de heer Coenegracht en zijn vrouw is het kasteel nog kort in handen van de burgermeester Straetmans die niet veel later het pand verkopen aan de familie Regout.

Petrus Regout was de oprichter en bestuurder van bedrijven als de Koninklijke Sphinx en Mosa Tegels. In 1904 kocht Petrus Regout het kasteel en trok samen met zijn vrouw Louisa Berger en hun twee volwassen kinderen in. Niet lang na de aankoop liet ook de familie Regout het gebouw uitbreiden tot dubbele grootte en kreeg het kasteel een meer romantisch allure. De kinderen Bertha en Pierre bleven er wonen tot 1969 tot Bertha overleed. Het kasteel werd een jaar later (1970) aan de provincie Limburg verkocht.

Verwoestende brand

Na die tijd verdween een stuk kasteelpark door maaskanalisatie en wegens de zand- en grindwinning werd het landschap aangetast. De gebouwen raakten in verval met als overmaat van ramp een verwoestende brand in 1975. De provincie liet toen het gebouw grondig restaureren met toeristische doeleinden. Tennisbanen werden in de kasteeltuin aangelegd en zelfs plannen voor een groot buitenzwembad lagen klaar. Het kasteel verloor hiermee het romantische charme.

Kasteel voor de brand in 1962
Kasteel de Hoogenweerth 1976 (na de brand)

Renovatie

In 1992 kwam het landgoed en kasteel in handen van Pieterplas BV. Voor het symbolische bedrag van een gulden had het bedrijf de verantwoording om het kasteel en de bijgebouwen weer te renoveren tot de originele staat. In 1993 werd deze verbouwing voltooid. Pieterplas BV. ging failliet en daarom ging het pand weer in de verkoop.

Later kocht zakenman en kastelenliefhebber Ad Paes het pand (als particuliere belegger) voor exploitatie van een restaurant, hotel (appartementen) en evenementenlocatie als basis van de dagelijkse operaties. In 2004 werd het kasteel en alle gronden verkocht aan een particuliere eigenaar die tevens sinds januari 2007 weer bewoner werd van het kasteel. Joris Dassen heeft tot op de dag van vandaag het eigendom van het kasteel en landgoed. Het kasteel is nog steeds zijn eigendom maar wordt door de Van Melick groep geëxploiteerd als eventlocatie en hotel én het kasteel wordt nog steeds bewoond door een beheerder.

Uitgebreide geschiedenis

Bronnen